Harjoitusmaksut ja lisenssi

Harjoitusmaksut

Hinnat muodostuvat ryhmän harjoitusmäärien mukaan ja ovat ryhmäkohtaiset eikä lapsen urheilukoulun hinta näin muutu, vaikka hän ei kaikkiin harjoituksiin pääsisi osallistumaan. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan aina ennen uuden maksukauden alkua.

Harjoitusmaksu sisältää:

  • ohjauksen
  • yleisurheilulisenssin (8-13v lisenssin haltijoille postissa Spurtti News lehti)
  • vakuutuksen
  • kaikkien LUM:n järjestämien kisojen osallistumismaksut
  • piirinmestaruuskisojen osallistumismismaksut

Kesäryhmissä:

  • urheilukoulupaita
  • Kyyditykset mm. PM kilpailuihin, seuracuppiin

Syyskaudellä 2017 maksut päivittyvät. Uutena Urheilukoulut ja nuorisovalmennusryhmät siirtyvät Lapsivanhempiryhmien, sisujengin ja liikkareiden kanssa kolmeen maksukauteen. Kausimaksut esitettynä alla olevassa taulukossa. Syyskausi-ilmoittautuminen jatkuu automaattisesti kevätkaudelle. 

RYHMÄ HINTA/kesä HINTA/syys HINTA/kevät
Lapsi-vanhempiryhmä 100 euroa  100 euroa  100 euroa
Liikuntaleikkikoulut  95 euroa  95 euroa  95 euroa
Urheilukoulut 1 harj./vk 110 euroa  80 euroa  80 euroa
Nuorisovalmennusryhmä/Urheilukoulu  2 harj./vk 130 euroa  85 euroa  85 euroa
Nuorisovalmennusryhmä 3 harj./vk 145 euroa  95 euroa  95 euroa
Nuorisovalmennusryhmä 4 harj./vk 160 euroa
Erityislasten Sisujengi 90 euroa  90 euroa  90 euroa

Maksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ensisijaisesti suoraan nettipankin kautta tai poikkeustapauksissa laskulla. Maksu maksetaan kokonaisuudessaan. Mikäli lapsi ei jatka: ilmoitus nuorisopäällikölle tai toimistosihteerille viimeistään ENSIMMÄISEN HARJOITUSKERRAN JÄLKEEN, jolloin maksusta palautetaan 80%, tämän jälkeen tehdyistä lopettamisilmoituksista ei makseta palautuksia.Hintoihin lisätään ilmoittautumisen yhteydessä palveluverkkomaksu 2,5€.

Yleisurheilulisenssi ja vakuutus

Lappeenrannan Urheilu-Miehet on toiminnan järjestäjänä velvoitettu vakuuttamaan kaikki liikuntaleikkikoululaiset ja urheilukoululaiset, joiden hintaan vakuutus kuuluu. Näin ollen vakuutuksen osuutta ei pystytä alentamaan urheilukoulujen hinnasta.

Lapset ja nuoret vakuutetaan Suomen Urheiluliiton yleisurheilulisenssiin kuuluvalla vakuutuksella, joten vakuutus astuu voimaan kun lapsen urheilukoulumaksu on maksettu ja seura on välittömästi sen jälkeen hankkinut lapselle yu-lisenssin. Jos urheilukoulumaksua ei ole maksettu niin lapsella ei ole voimassa olevaa vakuutusta seuran puolesta. Lisenssimaksun yhteydessä urheilukoululaisen syntymäaika ja osoitetiedot viedään yleisurheilurekisteriin, josta ne luovutetaan kilpailukalenteri.fi-palveluun, kilpailunjärjestäjille (ml. tulospalvelun toteutus), Tilastopajaan sekä tarvittaessa lisenssivakuutuksen voimassaolon tarkistamiseksi vakuutusyhtiölle. Voit tutustua yleisurheilupassin vakuutusturvaan Suomen Urheiluliiton nettisivuilla www.sul.fi.

Lisenssivakuutuksen ohjeet

JOS sinulle sattuu tapaturma LUM:n harjoituksissa tai kilpailuissa, niin tässä on ohjeet lisenssivakuutuksen hoito-ohjeista. Muista että vakuutus on voimassa/tilattu vain jos urheilukoulumaksu on maksettu. Tämä ohje on kopioitu Suomen Urheiluliiton-sivuilta, voit lukea tarkemmat ohjeet www.yleisurheilu.fi

Vakuutus on voimassa lisenssin maksuhetkestä lähtien. Uuden lisenssin lunastaneella vakuutus tulee voimaan maksuhetkestä, vaikka se maksettaisiin jo edellisen vuoden puolella. Vakuutuksen myöntäjä: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Vakuutusnumero: 0001003830.

Vakuutettuina ovat vuonna 1999 ja myöhemmin syntyneet lisenssin haltijat.

Tapaturmavakuutus on voimassa urheiluliiton, sen piirien ja seurojen
• järjestämissä kilpailuissa, otteluissa tai harjoituksissa,
• vakuutetun harjoitellessa valmennusohjelman mukaisesti,
• toimihenkilötehtävissä mainituissa tilaisuuksissa ja niihin liittyvien välittömien
matkojen aikana
• kilpailumatkan aikana ulkomailla, kun vakuutettu kuuluu joukkueeseen tai osallistuu
kilpailuun liiton tai seuran edustajana.

Korvausta ei makseta liikennevakuutuslain nojalla korvattavista tapaturmista tai mikäli tapaturmaa on pidettävä tapaturmavakuutuslain mukaisena työtapaturmana.

Tapaturmavakuutuksen turvat ja vakuutusmäärät:

• vamman hoitokulut tapaturmaa kohti enintään 3 000 euroa (omavastuu 50 euroa/tapaturma)
• korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta enintään 10 000 euroa
• tapaturman aiheuttamasta kuolemasta omaisille 3 000 euroa

Korvattavat vahinkotapahtumat
Vakuutuksesta korvataan tapaturmasta aiheutuneita vahinkoja. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapaturma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta sattunut enintään yhden vuorokauden aikana syntynyt vamma, jonka on aiheuttanut liike tai voimanponnistus.

Vakuutusturvan rajoitukset. Hoitokulukorvausta ei makseta esimerkiksi:

• fysikaalisesta tai siihen rinnastettavasta muusta hoidosta, lukuunottamatta tapaturmavamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeistä, lääkärin määräämää enintään 10 kerran hoitojaksoa,
• kuntoutuksesta tai terapiasta,
• pysyvistä lääkinnällisistä apuvälineistä,
• matka- tai yöpymiskustannuksista, huoltajan, omaisen työansionmenetyksestä, päivähoidosta, kotihoito- tai kodinhoitokustannuksista tai näihin verrattavista muista välillisistä kustannuksista,
• vakuutetulla olleen vian, vamman tai sairauden aiheuttamista vahinkotapahtumista,
• mikäli tapaturma korvataan liikennevakuutuslain nojalla tai sitä on pidettävä tapaturmavakuutuslain mukaisena työtapaturmana.

Vakuutetulla voi olla jokin sairaus tai vika, joka vaikuttaa vamman syntymiseen tai paranemiseen. Korvaustilanteessa joudutaan silloin arvioimaan, mikä osuus hoitokuluista on vakuutuksesta korvattavan tapaturman aiheuttamaa ja mikä ei-korvattavan sairauden tai vian hoitoa.

Tämä seloste ei ole täydellinen selvitys tapaturmavakuutuksen korvauksista ja rajoituksista. Tutustu sen vuoksi lisenssivakuutusehtoihin, jotka löydät sivun alareunan tiedostolinkistä.

TAPATURMAVAKUUTUKSEN KORVAUKSEN HAKUOHJE

Koskee lisenssiin liittyvää urheiluvakuutusta nro 0001003830. Korvaukseen oikeutetun tulee itse hakea sairausvakuutuslain mukainen korvausosuus Kelan paikallistoimistolta kuuden kuukauden kuluessa kulujen maksupäivästä.

Voit hakea korvausta:

-Internetissä www.if.fi/internetplus
-Soittamalla korvauspalveluumme 010 514 2243

Säästä alkuperäiset kulutositteet. Niitä pyydetään tarvittaessa.