Lappeenrannan kaupunki myöntää harrastustoiminta-avustusta vähävaraisten lasten ja nuorten perheille

Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten harrastustoiminta-avustuksen haku kevätkaudelle 2019 on avattu kaupungin verkkosivuilla. Kaupunki myöntää tukea vähävaraisten lasten ja nuorten perheille ja avustusta on mahdollista hakea 13.1.19 saakka.

HAE AVUSTUSTA TÄÄLLÄ

Tuki suunnataan erityisesti alle 18-vuotiaille lappeenrantalaisille lapsille ja nuorille, joiden on vaikeaa aloittaa tai jatkaa harrastusta perheen tiukan talouden vuoksi.

Taloudellista tukea voidaan myöntää lukukausi-, tunti- ja kausimaksuihin. Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä, ja harrastuksen järjestäjän tulee toimia Lappeenrannassa.
Tuki harrastustoimintaan on yksilötukea. Tukea ei myönnetä suoraan ryhmille, harrastusseuroille tai oppilaitoksille. Yksittäiselle hakijalle myönnetty avustus maksetaan joukkueelle, seuralle, yhdistykselle, kerholle tai oppilaitokselle, missä lapsi tai nuori harrastaa lukukausimaksua vastaan ja avustuksen suuruus voi siten olla vain lukukausimaksun suuruinen. Tukea ei myönnetä esimerkiksi harrastusvälineisiin tai lisenssimaksuihin.

Tukea myönnetään vain sellaisiin harrastuksiin, joiden kustannukset ovat nousseet junioreiden liikuntamaksujen käyttöönoton tai taiteen perusopetukseen kohdistettujen avustusleikkausten seurauksena. Tukeen oikeutetut tulo- ja varallisuusrajat voi tarkistaa Lappeenrannan kaupungin nettisivuilta etukäteen.

Hakijan tulee täyttää seuraavat kriteerit: 
– Kotikunta Lappeenranta
– Voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus jossakin seurassa, kerhossa, yhdistyksessä ja/tai oppilaitoksessa, joka toimii Lappeenrannassa
– Tulo- ja varallisuusrajat.

Lähde: https://www.lappeenranta.fi/news/Lappeenrannan-kaupungin-lasten-ja-nuorten-harrastustoiminta-avustusta-vahavaraisille-lapsiperheille-voi-hakea-13-tammikuuta-asti/b2blyz2x/183351ff-027f-4233-bcf7-aee54cb1f935