Lasten ja nuorten harrastustuki

Harrastuen hakeminen LUM lasten ja nuorten toimintaan

Kaupunki myöntää tukea Lappeenrannassa toimiville sopimusseuroille, -yhdistyksille ja -säätiöille sekä taiteenperusopetusta järjestäville yksiköille edelleen jaettavaksi alle 18-vuotiaille lappeenrantalaisille lapsille ja nuorille, joiden on vaikeaa aloittaa tai jatkaa harrastusta perheen tiukan talouden vuoksi.

Lappeenrannan Urheilu-Miehet toimii vuonna 2022 yhteistyöseurana Lappeenrannan kaupungin Lasten ja nuorten harrastustuki hakemuksissa. Tuen myöntämisen vastuu on siirtynyt Lappeenrannassa toimiville yhteistyöseuroille. Lisätietoa saat kaupungin nettisivuilta.

LUM ryhmätarjonnan löydät osiosta Lasten ja Nuorten ryhmät.

Hakemuksen löydät alempana tältä sivulta.

Avustuksen kriteerit ovat:

  1. Harrastajan kotikunta on Lappeenranta ja harrastaja on alle 18-vuotias
  2. Harrastajalla on voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus rekisteröidyssä seurassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai taiteen perusopetusta järjestävässä yksikössä, jolla on sopimus kaupungin kanssa ja joka toimii Lappeenrannassa
  3. Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin/lapsi/vuosi. Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten viikoittainen /säännöllinen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa
  4. Harrastusavustus voidaan myöntää lukukausi-, kuukausi ja kausimaksuihin todellisten kulujen perusteella
  5. Tuki voi olla enintään 50 euroa/kk/lapsi ja enintään 600 euroa/vuosi/lapsi. Tuen määrään vaikuttaa hakijoiden lukumäärä.
  6. Perheen tulo- ja varallisuusrajojen arvioinnissa on mahdollista käyttää Lappeenrannan kaupungin www-sivulla olevaa harrastusavustuslaskuria https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Talous/Harrastusavustuslaskuri
  7. Jos pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten harrastustoiminta-avustus

Avustuksen hakija

Liikkujan nimi(Pakollinen)
Kotikunta(Pakollinen)
Vanhemman/ hakemuksen jättäjän yhteystiedot(Pakollinen)

Taustatiedot ja perustelut avustuksen myöntämiselle

Hakija on tarkistanut oikeuden tukeen Lappeenrannan kaupungin nettisivuilla olevan harrastusavustuslaskurin perusteella ja on oikeutettu tukeen.(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.