Säätiön säännöt

Lappeenrannan Urheilu-Miesten tukisäätiön säännöt

1 § Säätiön nimi on Lappeenrannan Urheilu-Miehet ry:n tukisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

2 § Säätiön tarkoitus on edistää yleisurheilun vaalimista ja luoda edellytyksiä sitä tukevaan kasvatus- ja valmennustyöhön.

3 § Tarkoitustaan säätiö toteuttaa myöntämällä avustuksia ja apurahoja käytettäväksi urheilijoille ja valmentajille yleisurheilun kasvatus- ja valmennustyöhön sekä muihin yleisurheilua tukeviin tarkoituksiin.

4 § Säätiön peruspääoma: eQ Vahainhoito Oy – Yrityslainaobligaatio High Yield 1/2017 rahasto, määrä 98 000,00 – Suomi Bonussertifikaatti 10/2016 p.p. rahasto, määrä 100 000,00 – eQ Hoivakiinteistöt rahasto, määrä 1927,77630 osakkeet – 4 000 kpl Nokian osakkeita – 1 550 kpl Nordean osakkeita

Peruspääoma on säilytettävä vähentymättömänä, mutta sen tuotto saadaan käyttää säätiön tarkoitusten toteuttamiseen.

5 § Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja ja lahjoituksia säätiön tarkoituksen tukemiseen sekä kartuttamaan omaisuuttaan. 6 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus jossa on 5-7 jäsentä. Lappeenrannan Urheilu-Miesten johtokunta valitsee ensimmäisen hallituksen. Hallituksen toimikausi on 2 vuotta ja erovuorossa on vuosittain puolet hallituksen jäsenistä. Neljän jäsenen tulee olla Lappeenrannan Urheilu-Miehet ry:n jäseniä, joista yksi on Lappeenrannan Urheilu-Miesten johtokunnan puheenjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus voi valita hallituksesta tai sen ulkopuolelta toimitusjohtajan ja muita virkailijoita. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai sähköpostina viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksessa on jokaisella hallituksen jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

7 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhden hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. Säätiön hallitus voi määrätä henkilön yksin kirjoittamaan säätiön nimen.

8 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja säätiön toimintakertomus on annettava helmikuun aikana tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa maaliskuun aikana. Säätiön hallituksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään 1. Vahvistetaan toimintakertomus 2. Vahvistetaan tilinpäätös 3. Hyväksytään talousarvio alkaneelle tilikaudelle 4. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja hallituksen jäsenten määrästä 5. Valitaan erovuoroisten tilalle uudet hallituksen jäsenet seuraavaksi kahdeksi vuodeksi 6. Valitaan 1-2 tilintarkastajaa ja heille varamiehet

9 § Säätiön tilinpäätös toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

10 § Hallitus on oikeutettu päätöksellään, jota vähintään 5 jäsentä kannattaa, muuttamaan nämä säännöt. Sääntömuutos astuu voimaan, kun rekisteriviranomainen sen hyväksyy ja vahvistaa.

11 § Jos säätiö lopettaa toimintansa, luovutetaan jäljellä olevat varat Lappeenrannan Urheilu-Miehet ry:lle käytettäväksi sääntöjen 3 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.