LUM toimintakäsikirja

8 5 JUNIORIJAOSTO 5.1 Toiminta-ajatus Juniorijaosto järjestää, kehittää sekä organisoi yu-koulu- ja harjoitustoimintaa 3-13-vuotiaille LUM:n toiminta-alueella. Jaoston tavoitteena on saada uusia lajin harrastajia, urheilijoita ja toimijoita mukaan seuran harjoitus-, kilpailu- ja seuratoimintaan. Mukaan tulemisen rima asetetaan mahdollisimman matalaksi ja toiminnan laatua pyritään nostamaan mahdollisimman korkealle. LUM:n junioritoiminnan rooli lasten liikuttajana ja nuorten työllistäjänä on merkittävä. Laadukkaan junioritoiminnan lisäksi seura on mukana kouluyhteistyössä esimerkiksi koululaiskisojen ja erilaisten teemapäivien kautta. Juniorijaosto järjestää liikuntaleikkikouluja 3-6-vuotialle sekä yleisurheilun urheilukoulutoimintaa 7-13-vuotiaille. Liikkarissa lapsien tavoitteena on oppia perusliikunta taitoja, kehon hallintaa, toimimaan parin/ryhmän kanssa sekä kokea ilon ja onnistumisen elämyksiä. Urheilukouluissa tavoitteena on monipuolinen liikunta ja monipuoliset yleisurheilun lajitaidot. Kaikkien yleisurheilulajien ohella urheilukouluissa pyritään keskittymään myös lapsen kokonaisvaltaisen liikunnallisuuden kehittymiseen. Ryhmissä edetään pääasiallisesti ikäluokkien mukaan. Alakouluikäisille tarjotaan mahdollisuus harrastamiseen ja kilpailuorientoituneempaan valmennustoimintaan. Jaosto antaa lasten vanhemmille mahdollisuuden tulla mukaan urheiluseuran toimintaan mm. juniorijaoston eri tehtäviin, avustamaan seurakisojen läpiviennissä sekä toimitsijoiksi seuran järjestämiin kisoihin ja tapahtumiin. Harjoitusten vetäjiksikin on mahdollista pyytää lasten vanhempia, jos heillä on siihen edellytyksiä ja motivaatiota. Harjoitusten vetäjät perehdytetään ja koulutetaan niin, että he omalta osaltaan nostavat harjoitusten laatua ja turvallisuutta. Heitä kannustetaan kouluttautumaan ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen ylemmille tasoille, koska se myös on ohjaajien korvausperusteena. Jaosto tekee toimintasuunnitelman, joka käsitellään ja hyväksytään johtokunnassa. Toimintasuunnitelma sisältää seuraavan vuoden tapahtumat, niiden vastuuhenkilöt sekä arvion menoista ja tuloista. Toiminnan onnistumista mitataan 3-13-vuotiaiden lisenssimäärillä, seuracup-kisan sijoituksella, valtakunnallisen nuorisotoimintakilpailun pisteillä ja sijoituksella, sekä yu-ohjaajakurssin käyneiden ohjaajien määrillä. Valmennusjärjestelmä on jaettu kahteen osaan siten, että juniorijaosto vastaa 3-13-vuotiaiden urheilutoiminnasta ja 14-vuotiaista ja vanhemmista vastaa valmennusjaosto.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=