LUM toimintakäsikirja

5 -linjaa toimintoja ja ohjeistaa tehtäväkenttää -yhteyksien ylläpito yrityksiin ja sidosryhmiin -valvoo seuran etuja -toimii toiminnanjohtajan esimiehenä -hyväksyy yhdessä johtokunnan kanssa palkatun henkilökunnan työsopimukset 3.3 Toimisto, henkilökunta ja toimenkuvat Seuran toimisto sijaitsee Lappeenrannan keskustassa osoitteessa Raatimiehenkatu 12. Henkilökuntaan kuuluvat toiminnanjohtaja, toimistosihteeri, valmennuspäällikkö ja nuorisopäällikkö. Heidän toimenkuvansa ovat seuraavat: Toiminnanjohtaja:  seuran käytännön toimintojen kokonaisuuden suunnittelu ja johtaminen johtokunnan linjausten mukaisesti  toimii seuran palkallisen henkilöstön esimiehenä ja vastaa ja sopii etukäteen oto-henkilöstön kulu ym. korvauksista  päävastuu seuran talouden seurannasta ja tarvittavista toimenpiteistä yhdessä puheenjohtajan ja johtokunnan kanssa  päävastuu seuran markkinoinnin ja viestinnän kokonaisuudesta sekä yhteistyökumppaneiden hankinnasta  päävastuu seuran ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta  tapahtumien ja kilpailuiden talouden vastuu ja järjestämiseen osallistuminen  jaostojen toiminnan tukeminen ja resurssien mukainen toiminta jaostoissa  toiminnan kehittäminen ja uuden ideointi erityisesti talousnäkökulmasta  yhteistyö eri sidosryhmien kanssa  muut johtokunnan määrittelemät tehtävät  säännöllinen raportointi yllä mainituista asioista seuran puheenjohtajalle ja johtokunnalle Toimistosihteeri:  seuran asiakaspalvelu ja toimistotehtävät  alustava kirjanpito  palkkojen maksu  myynti- ja ostoreskontran hoito  toimii johtokunnan sihteerinä  toimii seuran tukisäätiön sihteerinä  lakisääteiset ilmoitukset  vastaa määräaikaisten lupien ylläpidosta  toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen kokoaminen  esittelee puheenjohtajan kanssa johtokunnalle kirjanpitoon perustuvan talousseurannan Valmennuspäällikön ja nuorisopäällikön toimenkuvat löytyvät kappaleesta 5 juniorijaoston ja valmennusjaoston toimenkuvien yhteydestä.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=