LUM toimintakäsikirja 2022

6 menoista ja tuloista. Edellisen vuoden toimintaa arvioidaan keväisin toimintakertomuksessa ja sitä arvioidaan mm. 3–13-vuotiaiden lisenssimäärillä, kokonaisharrastajamäärillä, seuracup-kisan sijoituksella, valtakunnallisen nuorisotoimintakilpailun pisteillä ja sijoituksella. Eri tason ohjaaja- ja valmentajankurssien käyneiden ohjaajien määriä tarkastellaan vuosittain. Seuran valmennusjärjestelmä on jaettu kahteen osaan siten, että juniorijaosto vastaa 3-13-vuotiaiden urheilutoiminnasta ja 14-vuotiaista ja sitä vanhemmista vastaa valmennusjaosto. Valmennusjaoston ja juniorijaoston rajapinnassa toimii vuoden 2022 kesästä eteenpäin myös 14 v. ja vanhemmille suunnattu harrasteryhmä, jota nuorisopäällikkö koordinoi yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa. 5.2 Työnjako Juniorijaosto valmistelee ja koordinoi seuran junioritoimintaa. Jaoston vastuulla on laatia junioritoiminnan toimintasuunnitelma ja toteuttaa se. Nuorisopäällikkö vastaa junioritoiminnan ohjaajien ja valmentajien rekrytoinnista ja kouluttamisesta yhdessä valmennuspäällikön kanssa. Juniorijaostoa vetää juniorijaoston pj. ja jaostoon kuuluu myös nuorisopäällikkö. Juniorijaoston työnjakoa tarkennetaan vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä. Toimintasuunnitelmaan kirjataan mm. erityisvastuut jaoston jäsenille. Juniorijaoston puheenjohtajan tehtävät − Kutsuu koolle juniorijaoston ja toimii kokousten puheenjohtajana − Tekee kokoukselle asialistan yhdessä nuorisopäällikön kanssa − Huolehtii yhdessä nuorisopäällikön kanssa, että juniorijaostoon kuuluu riittävä määrä osaavia jäseniä − Jakaa vastuuta juniorijaoston jäsenille niin, että toimintasuunnitelman eri osa-alueilla on vastuuhenkilöt − Vastaa yhdessä nuorisopäällikön kanssa seuran lasten ja nuorten asioista seuran organisaatiossa sekä toiminnan toteutumisen seurannasta − Toimii yhteyshenkilönä ja jaoston asioiden esittelijänä johtokunnassa − Raportointi juniorijaoston asioista johtokunnalle Nuorisopäällikön tehtävät − Vastaa urheilukoulujen kokonaisuudesta ja toimii päävastuullisena yhteyshenkilönä. − Seuran ohjaajien rekrytointi ja osaamisen kehittäminen. − Vastaa ohjaajien koulutuksesta yhdessä valmennuspäällikön kanssa. − Toimii urheilukoulun aktiivisena koordinaattorina, yhteydenpito ja aktiivinen tiedottaminen urheilijoille ja vanhemmille seuran asioista. − Vastaa seuran lasten ja nuorten kilpailutoiminnan kehittämisestä. − Tekee vuosittaisen toimintasuunnitelman juniorijaostolle. − Vastaa ko. tehtävään liittyvästä sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta yhdessä juniorijaoston kanssa. − Tekee yhteistyötä valmennuspäällikön kanssa juniorijaoston ja valmennusjaoston rajapinnassa.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=