Jaostot

Jaostojen esittely

Seuraorganisaatioon kuuluu 7 jaostoa. Alla lyhyt kuvaus jokaisesta jaostosta:

VALMENNUSJAOSTO

Valmennusjaoston toiminnan tavoitteena on taata seuramme aktiiviurheilijoille ja –valmentajille mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset niin taloudellisesti kuin olosuhteiden osaltakin. Jaoston painopiste on aktiivisen kilpa- ja huippu-urheilun korostaminen seuran toiminnassa.

Tavoitteena on urheilijamäärän kasvattaminen yhteistyössä juniorijaoston kanssa. Huipulle tähtäävien urheilijoiden ja heidän valmentajiensa toimintaedellytyksiä pyritään parantamaan käytettävissä olevien resurssien mukaan.

Yhteystiedot: Pj. pasi.peltola@hotmail.com, valmennuspäällikkö Tommi Viskari tommi.viskari@lum.fi p. 050-4423535

JUNIORIJAOSTO:

Juniorijaosto järjestää liikuntaleikkikouluja 3-6-vuotialle sekä yleisurheilun urheilukoulutoimintaa 7-15-vuotiaille. Liikkarissa lapsien tavoitteena on oppia perusliikunta taitoja, kehon hallintaa, toimimaan parin/ryhmän kanssa sekä kokea ilon ja onnistumisen elämyksiä. Urheilukouluissa tavoitteena on monipuolinen liikunta ja monipuoliset yleisurheilun lajitaidot. Kaikkien yleisurheilulajien ohella urheilukouluissa pyritään keskittymään myös lapsen kokonaisvaltaisen liikunnallisuuden kehittymiseen. Lajiharjoittelun lomassa harjoitetaan perusliikuntataitoja, kuntotekijöitä (nopeus, voima, kestävyys, liikkuvuus) ja taitotekijöitä (esim. tasapaino, koordinaatio ja ketteryys). Tämä takaa lapselle parhaat lähtökohdat valita tulevaisuudessa mikä tahansa liikuntamuoto.

Yhteystiedot: Nuorisopäällikkö Juho Valjakka p. 046-9222808, juho.valjakka@lum.fi

AIKUISURHEILUJAOSTO:

Kunnossa kaiken ikää! Veteraanijaosto on kaikkien yli 30-vuotiaiden kuntoilusta ja yleisurheilulajeista kiinnostuneiden kohtaamispaikka! Totisen urheilun rinnalla on myös huolehtiminen ennenkaikkea omasta kunnosta ja terveydestä. Veteraaniurheilujaosto on toki myös aktiivinen kilpailemaan, mistä osoituksena Vetaraanimaljan SM-pisteissä sijoittuminen yhdeksänneksi kaudella 2011.

Yhteystiedot: Pj Satu Kouvo, valmennuspäällikkö tommi.viskari@lum.fi, p. 050-4423535

KILPAILUJAOSTO:

Jaoston tavoitteena on huolehtia kilpailuorganisaation ja toimitsijoiden toiminnasta. Kilpailutoiminnan kokonaisuus ja kilpailuun liittyvät käyännön toimet ovat jaoston tehtäviä. Lajijohtajien, tuomareiden ja toimitsijoiden hankinta ja koulutus ovat avainasemassa kun jaosto linjaa omia tehtäviään.

Yhteystiedot: Pj. ari.jussila@mpk.fi  p. 040-8475738

TALOUSJAOSTO:

Jaosto vastaa seuran liiketoimista ja kiinteistöjen hallinnoinnista. Jaosto kehittää myös aktiivisesti seuran varainhankintaa ja laatii yhdistyksen budjettiesityksen. Jaosto antaa myös tukea toiminnanjohtajalle päivittäisissä taloudenhoito asioissa ja tarkkailee päivittäistä kassavirtaliikennettä.

Tiedotuksen osalta jaosto vastaa yhteistyössä muiden jaostojen kanssa seuran ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta. Pääkanavia internetsivujen lisäksi ovat sähköposti ja sanomalehdet. Tavoitteena on tuoda aktiivisesti esille seuran urheilijoita, tapahtumia, urheilumenestymistä ja muuta seuran toimintaa eri medioissa. Jaoston tavoitteena on voimakkaasti tuoda esille myös muuta seuratoimintaa ja ylläpitää sähköpostirekistereitä ja suhteita eri tiedotuskanaviin.

Yhteystiedot: Pj. mauri.auvinen@elisanet.fi, p. 0400-506015, toiminnanjohtaja tomi.sillanvuo@lum.fi, p. 050 326 4500

NAISJAOSTO:

Jaosto vastaa eri tapahtumien ja kilpailuiden buffet -ja myyntitoiminnasta. Myös toimitsijoiden ja eri talkooryhmien kestitseminen on täysin naisjaoston ansiota. Naisjaosto on myös aktiivinen talkootyöntekija ja varainhankkija seuran juniorityön hyväksi. He huolehtivat myös suurimmilta osin eri jaostojen tai toimikuntien palaveri-, saunailta-, palkitsemis- yms. kahvittelut sekä ruokailut.

Yhteystiedot: Pj. mattineneila@gmail.com p. 050-4642 004

VAPAA-AIKA JAOSTO

Jaosto kehittää erilaisia tapahtumia seuran jäsenille yhteistyössä muiden jaostojen sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tapahtumia järjestetään mm. kuntoilun, kulttuurin, kauneuden ja terveyden sekä hyvän olon tiimoilta.

Yhteystiedot: toimisto@lum.fi, p. 05 4150 606